مفاهیم پایه بهداشت حرفه ای با رویکرد تهویه موضعی

این جزوه در 227 اسلاید تهیه شده است که به صورت کامل بخش های تهویه موضعی را توضیح می دهد.
مهمترین موضوعات:


هودها و طراحی آنها
طراحی کانال و...