رزومه مهندس معصومه نیکدان


نام و نام خانوادگی: معصومه نیکدان
ایمیل: Masindn[at]yahoo.com
وضعیت تاهل: مجرد
محل سکونت: بهبهان
تاریخ تولد: 1373/03/26
شماره مبایل: -
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت...