فیلم اموزش ایمنی جلوگیری از جراحات در محیط کاردر این فیلم بخشی از اشتباهات رایج در کارهای اداری را مشاهده می کنید.


[Only registered and activated users can see links]