آگهی استخدام بهداشت حرفه ای به تاریخ 96/3/16به یک نفر سرپرست hse و یک نفر افسر hse در شهر میبد جهت پروژه فاضلاب شهری نیازمندیم. ترجیحا بومی شماره تماس 09131545787
استخدام در شرکت معتبر...