سم شناسی فلز سرب (ppt)

[Only registered and activated users can see links]

طلاعات اولیه
]سرب ، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Pb و عدد اتمی 82 وجود دارد. سرب ،...