سلام
واقعا پرسشنامه بهم کمک زیادی کرد
ازتون ممنونم