فیلم اموزش ایمنی حمل و نقل هوایی
این فیلم هر چند که قدیمی است ولی نکات ایمنی خوبی را در هنگام پرواز, زوایه بالها, پره ها و ... به ما می دهد.همچنین برای پرسنلی که در صنعت حمل و نقل هوایی مشغول به کار...