لامپ های هالوژن تنگستن در روشنایی محیط کار

تهیه وتنظیم: مرجان دلزنده , معصومه عباسی

لامپ هالوژن نوعی لامپ رشته*ای است که در آن رشته به وسیله گازهای فشرده و خنثی و مقدار اندکی از عناصر هالوژن ...