اصطلاحات تعاریف مرتبط با فضای بسته بر اساس استاندارد OSHA

فایل این بخش در 8 صفحه و به زبان اصلی توسط سازمان OSHA تهیه وتنظیم شده است که به صورت مستقیم در لینک زیر می توانید دانلود کنید.