محاسبه شاخص cel برای رهایش مواد گازی و مایع

در این بخش یک فایل اکسل را برای کاربران آماده کرده ایم که به راحتی با دادن اطلاعات لازم پس از رهایش مواد شیمیایی مایع یا گازی شاخص مواجهه cel را محاسبه...