سلام وقت بخیر
عذر خواهی می کنم پسورد فایل زیپ واسه ارزیابی پوسچر REBA چرا نوشته نشده ، تغییری نمیشه اعمال کرد