بسیار عالی مهندس
در مورد روشهای تسهیل و حمل بار و قوانین لایفو و فایفو کسی سوال داشت بنده پاسخگو هستم