با سلام
لطفا در رابطه با نحوه پر کردن ستون فرم اخطاریه توضیح دهید. نوع اخطار چیست؟