میخواستم بدونم در صورتی که حادثه ای برای جرثقیل پیش بیاد و
اون جرثقیل هم دارای گواهی سلامت باشه آیا شرکتی که گواهی صادر کرده باید
هزینه رو پرداخت کنه؟حتی اگر اپراتور مقصر نباشه و جرثقیل بخاطر نقص...