این بیماری عبارت است از فشار روی عصب میانی (median ) در ناحیه مچ دست که از شایع ترین نمونه های فشار بر روی اعصاب محیطی بدن است .


سوال 1- CTS یا سندرم تونل کارپال چیست؟
این بیماری عبارت است از...