ایمپینجرها :
بطری هایی برای جمع آوری آلاینده هایی که قابل حل در محلول های جاذبی چون آب مقطر و انواع الکل می باشند به کار می رود . ظروف شیشه ای با ظرفیت های مختلف اند محلول جاذب داخل آنها ریخته می...