با سلام
بهتره که دستگاه های اندازه گیری نمونه برداری در یک پست به صورت جامع بررسی شود و معرفی کردن هر دستگاه در یک پست جالب نیس. ممنون