آمار مرگ میر ناشی از کار در ۸ ماهه سال 96
بر طبق امار منتشر شده بیشترین تلفات در استان تهران (260 فوت), خراسان رضوی (93 فوتی) و فارس (80 فوت) و کمترین تلفات در استان های کهگیلویه و بویر احمد (5...