استخدام کارشناس hse در پروژه ی ساختمانی

شرکت پیمانکاری معتبر جهت اجرای پروژه ساختمانی دانشگاهی در تهران یک کارشناس hse با شرایط و مشخصات زیر جذب می نماید:

دارای مدرک کارشناسی مهندسی ایمنی...