بنام خدا
با سلام
من از یکی از شهرستان ها با شما تماس میگیرم
برای یکی از دروس ارائه و تحقیقی دارم در مورد مباحث ذیل

لزوم شناسایی مخاطرات در صنعت
تشریح لایه های حفاظتی و متد LOPA
تشریح SIS و...