فیلم آموزشی ایمنی ماشین الات
این فیلم نکات اموزنده زیادی را دارد که با نگاه کردن به ان متوجه می شوید. از جمله این نکات می توان به:

انواع مواد خطرات ماشین آلات مثل به داخل کشیدن, له کردن, پرس...