با سلام
به انجمن خوش اومدید.
تمام مواردی که گفتی در سایت hse.sama-ce.ir به صورت دوره های تخصصی برگزار شده است و حتما مستنداتی دارند.
شماهم بهتره باهاشون تماس بگیرید تا در صورت فروش هم توضیحات...