پوستر آشنایی و طریقه استفاده از کپسول اتش نشانی
این پوستر مخصوص مکان هایی است که کپسول اطفاء حریق روی دیوار نصب شده است. در این پوستر شما با انواع حریق ها و نحوه استفاده از کپسول اطفاء حریق آشنا...