سلام واقعا یاد گرفتن این کتاب کار خیلی سختیه من که هرچی میخونم نمیفهمم