راهنمای انتخاب کپسول اطفا حریق بر اساس نوع حریق
[Only registered and activated users can see links]
بر اساس این جدول به صورت زیر می توان گفت که:برای حریق ناشی از مواد جامد کپسول...