الف : دیوکسین

دیوکسین یک ماده بسیار قوی برای برای سلول های بدن است و باعث بروز سرطان به ویژه سرطان سینه می شود . اخیرا تحقیقاتی توسط یک دانشمند در یکی از بیمارستان های آمریکا راجع به دیوکسین و...