روش های نوین نمونه برداری
تهیهوتنظیم: محمد جواد عصاری
ریز استخراج فاز جامد:
SPME تکنیکی بدون نیاز به حلال جهت آماده*سازی نمونه*هاست که عملیات نمونه*برداری، جداسازی و تغلیظ را در یک مرحله انجام می...