واژه نامه تخصصی جرثقیل

در این واژه نامه مهم ترین اصطلاحات و لغات مهم در کار با جرثقیل بیان شده است که به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید.