مطالبتون خیلی کلی هست کاش بیشتر در مورد owas توضیح داده بودید