دانلود کتاب سم شناسی فلزات Nordberg

تعداد صفحات: 1422
مولفان: A. Fowler, Monica Nordberg, F. Nordberg

یکی از بهترین کتاب های سم شناسی در زمینه فلزات می باشد که منبع برخی از سوالات دکترا و ارشد نیز می باشد.

فهرست:
 1. سم شناسی فلزات: بررسی، تعاریف، مفاهیم
 2. ویژگی های شیمیایی و روش های نمونه برداری و آنالیز
 3. دز, روش های مواجهه و توکسوکینتیک فلزات
 4. سمیت فلز و اکسید فلزی نانو ذرات
 5. سمیت فلزات آزاد شده از دستگاه های پزشکی ایمپلنت
 6. سم شناسی فلزات در غذا
 7. ارزیابی مواجهه, دزیمتری معکوس
 8. مانیتورینگ بیولوژیکی و شاخص ها
 9. مکانیزم های مولکولی انتخاب شده در مسمومیت های فلزی و سرطان زایی
 10. ملاحظات عمومی دوز پاسخ و روابط آن
 11. اثر متقابل مخلوط ها در سم شناسی فلزات
 12. اثر متقابل ژن-محیط زیست برای فلزات
 13. رویکردهای اپیدمیولوژیکی به سم شناسی فلزات
 14. فلزات ضروری: ارزیابی خطرات ناشی از کمبود و مسمومیت انها
 15. عصب شناسي فلزات
 16. بیماری های قلبی عروقی
 17. اثرات کلی مواجهه با فلزات
 18. سرطان زایی ترکیبات فلزی
 19. سم شناسی فلزات
 20. تأثیر عناصر فلزی در تولید و توسعه
 21. و ...

کتاب را به صورت رایگان دانلود کنید و هر بخشی که نیاز به ترجمه داشتید [فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ] دهید. (Handbook on the Toxicology of Metals)
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
حجم: 21MB