دستاورد گردهمایی ها و نشست های HSE

هدف نشست ها و گردهمایی های HSE کاهش حوادث در این پرحادثه ترین صنعت است.
چرخه تکامل فرهنگی:
  1. دانش مبنای تغییر سازنده است.
  2. تغییر روش بر مبنای دانش
  3. تکرار روش و ایجاد رفتار
  4. تکرار رفتار و ایجاد فرهنگ


ادامه این نشست را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]