استاندارد حفاظت سر و گردن


💠 استانداردهای تجهیزات حفاظت سر و گردن بطور کلی از قرار زیر می باشد:


✅ استاندارد ANSI Z89.1:2014: الزامات استاندارد ملی امریکا برای کلاه های حفاظتی
✅ استاندارد CSA Z94.1-2005: استاندارد کانادا برای کلاه های حفاظتی صنعتی
✅ استاندارد EN397:2012: کلاه های ایمنی صنعتی
✅ استاندارد EN443:2008: کلاه های حفاظتی برای آتش نشانان
✅ استاندارد EN812:2012: الزامات برای bump caps های صنعتی
✅ استاندارد EN14052:2005: کلاه های صنعتی با عملکرد بالا
✅ استاندارد EN50365:2002: کلاه های عایق برق برای تاسیسات ولتاژ پایین
✅ استاندارد EN13087 part 1-10: روش های تست کلاه های صنعتی