مصاحبه با رتبه 5 دکترای ارگونومی سال 96

مصاحبه کننده : انجمن بهداشت حرفه ای ایران
تاریخ مصاحبه: 96/11/15

1- خانم دکتر با عرض سلام و خسته نباشید لطفا خودتان را معرفی کرده و رشته،دانشگاهها و مدرک تحصیلی خود را تشریح نمایید.
منم سلام دارم خدمت شما و سایر دوستان. بنده سمیه طاهرنژاد داشجوی دکترای تخصصی ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستم و فارغ التحصیل ارشد ارگونومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- جنابعالی در دکترای تخصصی وزارت بهداشت چه رتبه ای را کسب کردید. رتبه و درصد های که اوردین در درس های مختلف چقدر بوده است؟
رتبه ۲ کتبی و ۵ کل. کارنامه در کنکور دکتری تخصصی ارگونومی سال ۹۶
درصد دروس : روش های ارزیابی در ارگونومی 46.67، ارگونومی محیطی 65، انتروپومتری و بیومکانیک 28.33
ماکروارگونومی 81.67، ارگونومی شناختی 40، فیزیولوژی کار 73.33 ، اناتومی 46.67

3- روش مطالعه، کتاب ها و منابع مورد مطالعه جنابعالی به چه صورت بود ؟
بنده چون در حال انجام پایانامه هم بودم حدود روزی ۳ ساعت درس می خواندم.برای درس روشهای ارزیابی بعضی فصلهای رفرنس های معرفی شده و کتابهای فارسی دکتر چوبینه و کیخامقدم را خواندم.برای درس ارگونومی محیطی مقدمه ای بر ارگونومی بریجر،برای فیزیولوژی کار کتاب فیزیولوژی ورزش اسکات و برای آنتروپومتری کتاب فیزنت ترجمه دکتر چوبینه و برای درس ماکروارگونومی کتاب هندریک و ترجمه آقای مهندس خلجی،و برای آناتومی کتاب دکتر میبدی و برای شناختی نیز کتاب مقدمه ای بر ارگونومی بریجر را خواندم.

4- روند پذیرش دانشجوی دکترا در رشته ارگونومی به چه صورت می باشند و اینکه چه توصیه های برای داوطبان دکترای این رشته دارید؟
یک مرحله کتبی دارد که ۱۶ نفر با این آزمون وارد مرحله مصاحبه می شوند و ازبین آنها ۸ نفر پذیرفته می شوند.
مصاحبه ۵۰ درصد و امتیاز کتبی نیز ۵۰ درصد امتیاز کل را به خود اختصاص می دهند.دانشگاههای تهران،شیراز،تبریز وهمدان هر کدام ۲ دانشجو می پذیرند.

5- لطفا در رابطه با آمار تحریر مقالات، کسب مدارج و عناوین علمی و سطح همکاری با ژورنال های معتبر داخلی و بین المللی و بنیاد های آکادمیک و دانش پژوه توضیح دهید.
بنده چون ۴ ماه قبل از آزمون دکترا از پایانامه دفاع کرده بودم برای مصاحبه فقط یک مقاله انگلیسی پابمد و یک مقاله علمی پژوهشی فارسی و یک مقاله اکسپت شده isi داشتم.در ترجمه دو کتاب نیز شرکت داشتم

مصاحبه با رتبه 2 دکترای ارگونومی سال 96