اطلاعیه استخدامی بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت (96/8/25)

مهلت ثبت نام : زمان شروع ثبت نام از روز پنجشنبه مورخ 96/08/25 لغايت روز چهارشنبه مورخ 96/09/01 مي باشد
زمان برگزاری آزمون : کليه رشته های شغلی به جز رشته شغلی پزشک متخصص جمعه 96/10/01 می باشد  • کارشناسی بهداشت حرفه ای 20 نفر
  • کاردان بهداشت حرفه ای 4 نفر


جهت اطلاعات بیشتر از شرایط ثبت نام و جزئیات بیشتر دفترچه استخدامی را دانلود کنید:
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]

[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]