منابع آزمون دکترای بهداشت حرفه ای رتبه 1 سال 96

منابع آزمون دکتری بهداشت حرفه ای
سم شناسی: کتاب استیسی ترجمه دکتر شاه طاهری- جزوه دکتر نقاب- کتاب استیسی
عوامل شیمیایی: 3 جلد دکتر بهرامی جدید- تهویه نیک پی- تمام جزوه های همدان(دکتر بهرامی)
عوامل فیزیکی: فیزیک بهداشت هرمان سمبر- صدا گلمحمدی- صدای بل-پرتوهای منظم- تاسیسات ساختمان طباطبایی- تمام جزوه های همدان(دکتر گلمحمدی)
ایمنی: تمام کتاب های مربوط دکتر حبیبی- دکتر فام- آیین نامه ها- ایمنی برای مهندسین-
ارگونومی: تمام کتاب های دکتر چوبینه-دکتر حبیبی- دکتر سراجی
کتاب تست های مربوط به ایمنی- ارگونومی و تخصص ها
موفق باشید

حتما بخوانید:
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]