منابع آزمون دکترای بهداشت حرفه ای

منابع آزمون دکتری
عوامل شیمیایی:

 • جزوات ارشد خانم دکتر گلبابایی و دکتر بهرامی
 • Air pollution control equipment Lewis Theodore
 • کتاب کنترل آلودگی هوای دکتر بهرامی
 • جزوات ارشد دکتر کاکویی
 • راهنمای پالایش هوا خانم دکتر گلبابایی
 • air pollution control engineering:lawerence


عوامل فیزیکی:

 • کتاب مهندسی صدا و ارتعاش در صنعت دکتر رستم گل محمدی
 • مهندسی روشنایی دکتر رستم گل محمدی
 • روشنایی دکتر کاکویی
 • پرتوها و صدای دکتر نصیری + دو فصل آخر فیزیک بهداشت هرمان سمبر
 • پرتوهای دکتر منظم
 • گرما و رطوبت خانم دکتر گلبابایی
 • کتاب industrial noise control author : bell


ارگونومی:

 • تمامی کتابهای چوبینه ( ارزیابی پوسچر، ارگونومی در عمل، مهندسی انسانی، ...)
 • ابزار دستی دکتر سراجی
 • ارگونومی 1 و2 دکتر سراجی ارشد و جزوات ارگونومی ارشد دکتر مظلومی
 • ارگونومی صادق نائینی
 • ارگونومی ارمکی
 • پایان نامه خانم شقایق رحیمی کمال و سایر پایان نامه های جدید دکتر سراجی و مظلومی


سم شناسی:

 • Occupational toxicology author: Neil Stacey
 • Industrial toxicology Phillip Williams
 • سم شناسی صنعتی دکتر شاه طاهری
 • سم شناسی دکتر شاه طاهری ارشد
 • سم شناسی دکتر نقاب کارشناسی و ارشد
 • سم شناسی جان تیمبرال


ایمنی:

 • Safety and health for engineering rougher broher کتاب لاتین توصیه می شود
 • مهندسی حریق گلمحمدی
 • ایمنی و بهداشت برای مهندسین غلامحسین حلوانی

 • کتاب های فارسی موجود مثل کتاب های دکتر حیببی, دکتر فام, دکتر عدل و ...


حتما بخوانید:
>>
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]