فیزیک ارشد بهداشت حرفه ای

برا درس فیزیک همین که دروس تخصصی رو میخونید خیلی از تستهای درس فیزیک رو میتونید جواب بدید
مثلا برا درس فیزیک از صدا و ارتعاش سوال میاد
یا از کتاب بهداشت پرتوها تو فیزیک سوال اومده
از کتاب شرایط جوی دکتر گلبابایی هم تو فیزیک سوال اومده
مباحث مهم درس فیزیک

  • - نور و امواج الکترومغناطیس= مباحث عدسیها و آینه ها که تقریبا همه ساله سوال اومده و هرساله سوال از مبحث روشنایی دکتر گلمحمدی هم اومده
  • - ترمودینامیک و گرما
  • - صوت، موج و حرکت نوسانی= بیشتر همون مباحث صدا و ارتعاش دکتر گلمحمدی سوال اومده.
  • - حرکت شناسی
  • -دینامیک
  • - کار و انرژی
  • - الکتریسیته= مباحث خازن ها و مقاومت ها .....
  • - ویژگی های ماده= اینکه شاره چی هست، معادله برنولی مربوط به چی هست، شاره پایا،....
  • - فیزیک اتمی= نظریه تابش پلانک(سوال کنکور، پدیده فوتوالکتریک، که تماما مربوط میشه به کتاب بهداشت پرتوها دکتر منظم

البته این مباحث به نظر من مهمترن بازم از بقیه بپرسید
برا تست هم من کتاب درسنامه جامع فیزیک در بهداشت از مهندس حمیدرضا مکرمی رو خوندم.

منبع: مهندس بابکی رتبه برتر ارشد بهداشت حرفه ای