فصل های مهم کتاب ایمنی کاربردی و شاخص های عملکرد در صنعت:

بعضی مباحثی که در این کتاب اومده تو کتاب محمد فام تکرار شده، در کل کتاب مفیدیه اما واسه ارشد زیاد رو این کتاب ریز نشید و یکبار بخونید و نکاتی که داره رو خلاصه کنید،
فصل اول/ تماما مهم
فصل دوم/من خودم روزنامه وار خوندم چیز خاصی نداره.
فصل سوم/ مهم، جدول پایین صفحه۴۲ رو بخونید، روشهای ارزیابی ریسک مهم و کاربرد هرکدام، ص ۹۵ جدول پایین صفحه سوال ارشد و دکترا، ص ۱۳۲مهم و ص ۱۳۳ نمادها بسیار مهم،
فصل چهارم/ حذف
فصل پنجم/ سوال زیاد اومده.خیلی مهمه،
فصل ششم/ روزنامه وار بخونید.
فصل هفتم/ ص۲۰۷ تا مورد ششم ص ۲۱۴ مهم، ص ۲۳۲ تا ۲۴۰ مهم، ص۲۶۳ تا آخر مهم. این صفحاتی که گفتم صفحاتین که مهمن و سعی کنید بقیه جاها رو سریع بخونید و زیاد وقت نزارید
موفق و موید.