تشریح سرطان زایی ظروف یکبار مصرف و برنامه های اصلاحی در کشور
لیوان*های یکبار مصرف همانند بنزین یکی از زمینه*های عوامل سرطان*زایی است بنابراین باید فرهنگ استفاده از ظروف یکبار مصرف اصلاح شود. مثلا استفاده از لیوان*های شیشه*ای در نذورات به شرطی صحیح است که برای استفاده بار دوم این لیوان*ها و استکان*ها شسته شود. براین اساس درباره ظروف نیز تاکید بر استفاده از ظروف کاسه و سرامیک است. البته ما در حوزه علمی به این مباحث می*پردازیم چون سازمان ما یک ارگان نظارتی است.
مدیر کل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو اظهار داشت: بنابراین باید لیوان*های یکبار مصرف ساماندهی شود البته آنها از ما هم مجوز می*گیرند و باید آرم سازمان غذا و دارو بر روی آنها حک شود ولی ما یک ارگان نظارتی هستیم. براین اساس در مواقعی برخی از استانداردهایی هم که نوشته می*شود به مرور زمان باید مورد بازنگری قرار گیرند.
وی با بیان اینکه استفاده از ظروف یکبارمصرف در برگیرنده دو مبحث فرهنگسازی و فنی است که فرهنگسازی مهمتر به حساب می*آید، بیان داشت: بنابراین آموزش در این مقوله بسیار اهمیت دارد و ما نیز نمی*خواهیم این مبحث یعنی استفاده صحیح از ظروف یکبار مصرف به فراموشی سپرده شود و پیگیری*هایمان فقط به ماه*های محرم و صفر ینز معطوف نخواهد شد.
* آب*معدنی*های کشور بدون مشکل
رستگار درباره وضعیت بهداشتی آب شُرب نیز عنوان کرد: رسیدگی و نظارت بر آب شُرب بر عهده معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و آبفا است و سازمان غذا و دارو فقط به مبحث سلامت آب*های معدنی و آشامیدنی بسته*بندی می*پردازد.
مدیر کل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو عنوان کرد: ما براساس قولی که داده بودیم آب*های معدنی که از چشمه گرفته می*شود و املاح آن طبیعی است و همین*طور آبهای آشامیدنی بسته*بندی شده که از رودخانه*ها گرفته می*شود را مورد تجزیه و بررسی قرار دادیم و سلامت آنان را تایید می*کنیم. زیرا هیچ مشکلی نداشتند