تهویه صنعتی از دیدگاه بهداشت حرفه ای عبارتست از کنترل و پیشگیری از انتشار و مواجهه کارگران با مواد الاینده در محیط کار . تهوية صنعتي يك اصطلاح كلي بوده و عبارت است از: از تزريق هوا ی پاک به يك محيط بسته، اتاق و يا ساختمان از یک نقطه ونيز تخلية هوای آن از طرف مقابل .

اهداف تهویه صنعتی عبارتست از :

تامین اکسیژن مورد نیاز محیط کار

کنترل غلظت مواد زیان آور سمی در هوا

ازبین بردن هرگونه بوی ناخوشایند

کنترل دما ورطوبت

کنترل آلاینده های مضر درمنبع تولید ،پیش ازآنکه در فضای کار پخش شود.

سیستم های تهویه صنعتی در موارد زیر دارای کاربرد می باشد :

بهینه سازی هزینه های انرژی
کاهش هزینه بیماریهای ناشی از کار و حوادت شغلی
کنترل آلاینده ها به سطح قابل قبول
کنترل گرما و رطوبت برای آسایش ورفاه
پیشگیری از آتش سوزی و انفجار

سيستم هاي تهويه بكار رفته در صنعت بطور کلی بر دو دسته اند:

١- سيستم مولد ( Supply system )

اين سيستم براي توليد هواي فرآوري شده جهت محيط كار مورد استفاده قرار مي گيرد و هواساز ناميده مي شود.

سيستم هاي مولد به دو منظور استفاده مي شوند.:الف) براي تامين آسايش افراد (كولر، گرمكن) ب) براي جايگزيني و تامين هواي تخليه شده از کلکتور. اغلب سیستمهای مولد به همراه سیستمهای مکنده بکار می رود.2- سيستم مكنده ( Exhaustion System )

این سیستم براي تخليه بهداشتی آلاينده هاي توليد شده در يك فرآيند تولیدی و بمنظور كنترل كيفيت هواي محيط كار در حد قابل قبول و بهداشتي بكار مي رود

سيستم هاي مكنده تهويه به دو گروه تقسيم مي شوند:

1- تهویه موضعی Local Exhaust Ventilation (LEV)

2- تهویه عمومی General Ventilation (GV)

تهویه مکنده عمومی رامی توان برای کنترل گرما یا دفع آلاینده های تولید شده در یک فضای معین بوسیله حجم زیادی از هوا بکاربرد. سیستم های مکنده عمومی زمانی استفاده می شود که امکان نصب سیستم مکنده موضعی وجود نداشته باشد.

سیستم مکنده موضعی بر اساس دریافت آلاینده درمنبع تولید و یا نزدیک آن کارمی کند. وشامل قسمتهای هود،سیستم کانال و یا مجرا که خود شامل دودکش و کانال برگشت هوا نیزمی شودو وسایل تمیز کننده هوا وهواکش می باشد