تخمین زده می شود که بیش از 13 میلیون کارگر در ایالات متحده به طور بالقوه در معرض مواد شیمیایی با قابلیت جذب از طریق پوست قرار دارند. تماس پوستی با عوامل خطرزا می تواند موجب انواع بیماری های شغلی و اختلالات، از جمله بیماری های شغلی پوستی (osd) و مسمومیت های سیستمیک گردد. از لحاظ تاریخی، تلاشها بجای کنترل مواجهه با عوامل پوستی مخاطره زای محیط کار بر روی عوامل استنشاقی متمرکز شده است و در حال حاضر روش استانداردی برای اندازه گیری و ارزیابی مواجهه پوستی وجود ندارد.
دومین دسته بیماری های شغلی رایج، osd بوده و می تواند در اشکال مختلف از جمله موارد ذیل رخ دهد :
• درماتیت تماسی
• درماتیت تماسی آلرژیک
• سرطان پوست
• عفونت های پوستی
• آسیب های پوست
• و سایر بیماری های پوستی

درماتیت تماسی یکی از شایع ترین انواع بیماری های شغلی با هزینه سالانه بیش از 1 میلیارد دلارمی باشد.

مشاغل در معرض خطر (بخشی از مشاغل) :

•سرویس غذا
• مشاغل آرایشی
• بهداشت و درمان
• کشاورزی
• نظافت
• رنگ آمیزی
• مکانیکی
• چاپ / لیتوگرافی
• ساخت و ساز