تجهیزات و ماشین آلات عمومی سایت

General Site Plant and Equipmentتجهیزات, ماشین آلات و دستگاه های فراوانی در صنایع وجود دارند. این تجهیزات ثابت یا متحرک بوده و از کامیون تا دستگاه جوش و برش را شامل می شوند. تجهیزات و وسایل اگر به خوبی مورد استفاده قرار گیرند مفید بوده و در صورت استفاده و نگهداری نادرست, خطرناک و حادثه افرین هستند.

 1. هر فرد باید دورهی ایمنی مربوط به دستگاه و ماشینی را که با آن کار می کند, بگذراند.
 2. تمام تجهیزات و وسایل باید به طور منظم بازرسی شوند.
 3. تمام تجهیزات برای کار باید در وضعیت خوبی بوده و از نظر ایمنی مورد تایید باشند.
 4. تمام دستگاه ها و تجهیزات خطرناک و قسمت های گردنده ی آنها باید دارای حفاظ باشند.
 5. برای استفاده, تعکیر و نگهداری تجهیزات و ماشین الات, توصیه های سازنده ی انها را به کا گیرید.
 6. هنگام کار, خطراتی را که ناشیاز فعالیت شماست و روی دیگران اثرگذار است مدنظر داشته باشید.
 7. همیشه قبل از بکار بردن هر وسیله ای روزانه ان را بازرسی کنید تا سالم باشد.
 8. هنگام جابه جایی وسایل و تجهیزات, آنها را به خوبی مهار و کنترل کرده و ببندید.
 9. لوله خروجی گاز زائد (اگزوز) وسایل را بررسی کنید.
 10. از ورود افراد به مناطق خطر و محصور نشده جلوگیری کنید.
 11. کابل های برق نباید در مسیر تردد افراد و ماشین آلات باشند و از انها دقیقا محافظت کنید.
 12. مطمئن باشید تمام علایم هشدا دهنده, چراغ های خطر و بلندگوها, به خوبی عمل می کنند.
 13. مطمئن شوید محدودیت های ایمنی مانند حداکثر بار مجاز (SWL), حداکثر سرعت مجاز, ارتفاع مجاز و ... به خوبی رعایت شده و کارکنان مفهوم ان را درک کننذ.
 14. از وسایل حفاظت فردی مناسب و متناسب با خطرات استفاده کنید.
 15. برای جابجایی انسان فقط از دستگاه ها و وسایلی که برای این کار طراحی شده استفاده کنید.
 16. هرگز ماشین الات, دستکاه ها و تجهیزات را بدون کنترل و نظارت رها نکنید.
 17. تمام تجهیزات و ابزار برقی را به دقت بازرسی و نگهداری کنید.
 18. انتخاب و استفاده درست ابزار و وسایل نقش زیادی در کم کردن حوادث دارد.
 19. هر دستگاه و ماشینی باید یک راننده یا سرپرست داشته باشد.
 20. هرگز دستگاه ها را به حال خود و بدون مراقبت رها نکنید.


پیام HSE: برای افزایش طول عمر و کاهش حوادث, برنامه ی تعمیر و نگهداری پیش گیرانه را اجرا کنید.