پیشنهاداتی در مورد ایمنی پلکان و نردبان

پيشنهادات در مورد ايمني پلكان
ـ كليه پلكانها ، سكوها بايد استحكام كافي داشته وتحمل فشار وسنگيني بارهاي عادي را داشته باشد .
ـ پله ها وسكوهايي كه از مصالح مشبك ساخته شده اند ابعاد چشميشان نبايد از 25 ميلي متر تجاوز نمايد تا اشياء متفرقه امكان سقوط از آن را نداشته باشد .
ـ عرض پلكانها به استثناء پلكانهاي سرويس و يا امدادي در هيچ مورد نبايد از 90 سانتيمتر كمتر باشد .
ـ اختلاف در سطح پاگردها نبايد هيچگاه از 7/3 متر تجاوز نمايد .
ـ در تمام طول پله ها يك فاصله عمودي آزاد در حدود قد انسان بايد منظور شود واين فاصله آزاد نبايد كمتر از 2/2 متر از سطح هر پله به موازات ديوار پله باشد .
ـ كليه پله ها بايد از هر طرف پرتگاه بوسيله نرده هاي مخصوص پله حفاظت شود .
ـ پله هاي محصور با عرض كمتر از 1/1 متر بايد بوسيله يك نرده دستي كه پله هاي آن در ديوار كار گذاشته شده باشد در سمت راست از پايين به بالا مجهز شود .
ـ ارتفاع نرده هاي پله ها از لبه پله نبايستي از 75 سانتيمتر كمتر باشد .
ـ نرده هاي دستي كه پايه هاي آن به ديوار نصب مي شود بايد طوري ساخته شود كه دست آزادانه و بدون برخورد با موانع حركت نمايد ( حداقل فاصله 4 سانتي متر مي باشد ) .
ـ حداكثر شيب مجاز براي راهروهاي شيبدار 10 درجه است .


پيشنهادات در مورد ايمني نردبان :
1ـ نردبان هاي چوبي از جنس خوب ومحكم وسالم باشد و نبايد رنگ شوند تا عيوب آنها پنهان نگردد .
2ـ هر نردباني كه به عنوان وسيله ارتباطي بكار مي رود بايد حداقل 1 متر از محلي كه شخص مي خواهد به آن دسترسي پيدا كند بالاتر باشد و يا يكي از ميله هاي طرفين بايد تا اين حد بالا برود تا به عنوان دستگيره بتوان از آن استفاده كرد .
3ـ نردبان هاي بلند بايد در فواصل معين با تسمه به داربست بسته شود تا از شكم دادن بي مورد آنها جلوگيري گردد .
4 ـ نردباني كه يك پله كم دارد نبايد استفاده شود .
5 ـ اصولاً نردبان ها مي بايستي پله هايشان در داخل باز و فرو رود و با چسب مخصوص وينچ كه به اندازه 8 ميلي متر در پله فرو مي رود به بازو محكم شود .
6 ـ* نردبان ها بايد در شرايط خوب نگهداري شوند و افراد صلاحيتدار در فواصل معين آنها را بازرسي نمايند .
7 ـ نردبان ها بايد داراي پله هايي باشند كه خطر ليز خوردن در آن وجود نداشته باشد .
8 ـ نردبان ها بايد با زاويه اي قرار بگيرند كه ساخت افقي از رأس تا پايه نردبان ​ طول نردبان باشد .
9 ـ نبايد اجازه داد چند نفر با هم از نردبان بالا بروند .
10 ـ جهت جلوگيري از لغزش پايه هاي نردبان با قرار دادن كفشكهاي ايمن مي توان خطر لغزش انواع مختلف را كاهش داد كه جنس آنها از لاستيك ، چوب پنبه مي باشد .
11 ـ هنگام حمل ونقل توسط افراد هيچگاه نبايد بطور افقي نردبان حمل شود . چون در سر پيچ ها ممكن است با سر افراد برخورد نمايد و ايجاد حادثه نمايد . بايد جلوي نردبان حداقل دو متر با زمين فاصله داشته باشد .
12ـ نردبانهايي كه طول آنها بيشتر از 8 متر است در مواقع استفاده بايد بوسيله طناب به ديوار يا كف زمين مهار شود تا از نوسان آن جلوگيري كرد .

این پیشنهادات را می توانید در قالب pdf دانلود کنید
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]