با تشکر از مهندس فریدونی بابت مطلب خوبش.
در هنگام آتش سوزی مهمترین اقدداماتی را که باید انجام داد به صورت زیر است.
اگر دیدید جایی دچار آتش سوزی شده باید از این دستورکار پیروی کنید:
1- با اداره آتش نشاني (125) و اورژانس (115) تماس بگیرید.
2- به محض دیدن آتش سوزي با خونسردي کامل تلاش کنید با خاموش کننده آتش نشانی (*اگر داشته باشید) آتش را خاموش کنید. ولی چنانچه مهار آتش سوزي از عهده شما خارج است و نمیتوانید آنرا خاموش کنید، قهرمان بازي در نياوريد و بی درنگ محل را ترک کنید. آتش با هیچ کسی شوخی ندارد!!!
3- ديگران را جهت كمك مطلع نمائيد.
4- كنتور برق را قطع کنید و شیر اصلی گاز را ببندید.
5- سعی کنید در صورتی که می توانید افراد ناتوان ، کودکان و افراد کهنسال را از محل حريق بیرون ببرید.
6- به هيچ عنوان از آب براي خاموش كردن وسایل و مدارهای برقي و ماهیتابه روغن که آتش گرفته استفاده نکنید.
7-اگر در داخل محیط آتش سوزی گیر افتادید و راه فرار به بیرون نداشتید به داخل حمام بروید، در حمام را ببندید، شیر دوش آب را باز کنید و دعا کنید تا آتش نشانان زودتر به کمک شما بیایند.
8- هنگام فرار از آتش، هرگز از آسانسور استفاده نکنید.
9-برای حرکت در محیط دود گرفته اگر شد پارچه ای خیس را جلوی بینی خود بگیرید و زود محل را ترک کنید. دود یک عامل کشنده در آتش سوزیها است.
10-به هنگام حرکت در راه پله های دود گرفته سعی کنید از کنار دیوار حرکت کنید، به صورت چهار دست و پا ،*و به شکل وارونه (*عقب عقب) از پله ها پایین بروید. این کار کمک میکند تا هم دود کمتری بخورید و هم خطر سقوط شما را از پله ها به دلیل نبودن دید مناسب به حداقل میرساند.
11-فراموش نکنید پیشگیری همیشه بهتر و کم هزینه تر از درمان است.
12-دستورهای آتش نشانان را در محل حادثه جدی بگیرید. فراموش نکنید آتش نشانان کار خود را خوب بلدند!
13-هرگز برای نجات جان خود از پنجره طبقه های بالای ساختمان به پایین نپرید.