حریق خطوط فشار قوی برق (ترانسفورماتور ها)
برسی نحوه عملیات ....


🔥وقتی که خطوط توزیع برق یا ترانسفورماتور ها دچار حریق می شوند باید توجه ویژه ای برای ایمنی پرسنل و محیط اطراف مبذول داشت.


🔥 تا حد امکان نباید هیچ اقدامی انجام داد تا اینکه برق قطع شود.


🔥اگر یک لوله اتش نشانی در تماس با تجهیزات برق قرار گیرد ،جریان برق می تواند از طریق اب به سر لوله و منبع اب برسد و تمام اتش نشانانی که به نوعی در تماس با لوله اب هستند را دچار برق گرفتگی شدید کند.


🔥 بسیاری از ترانسفورماتور های برق از یک مایع سرد کننده به نام pcb که یک ماده سرطان زا است استفاده می کنند.این مایع کار رادیاتور را در ترانسفورماتور انجام می دهد.پس دقت کنید.


🔥 هرگز از اب برای خاموش کردن ترانسفورماتور استفاده نکنید چون موجب برق گرفتگی اتش نشان و محیط اطراف می شود. منتظر بمانید تا برق قطع شود و می توانید برای کنترل اتش از یک کپسول پودری خشک استفاده کنید.


🔥اتش نشانان باید از دود و هرگونه مایعی که ممکن است از دستگاه ترانسفورماتور متصاعد یا نشت کند پرهیز کنند.


🔥برای حمله به این نوع اتش سوزی ها حتما از پوشش حفاظتی کامل استفاده کنید ،دستگاه تنفسی فراموش نشود .


🔥 برای خاموش کردن ترانسفورماتور های خیلی بزرگ که سیستم خنک کننده آنها از حجم قابل ملاحظه ای از روغن سرد تشکیل شده ،باید از کف استفاده کرد .


🔥کف باید بعد از اینکه برق قطع شد استفاده شود.


🔥 تا قطع برق اتش نشانان فقط می توانند تنها به حفاظت از محل هایی که در معرض اتش است بپردازند .در عین حال مواظب باشند که با جریان برق صدمه نبیند