موارد منع مصرف لامپهای کم مصرف فلورسنت


لامپهای کم مصرف فلورسنت فشرده به علت نشت اشعه ماورا بنفش بیماری پوستی و چشمی به وجود می آورند و بخار جیوه آن نیز در صورت شکستن موجب بروز بیماریهای عصبی می شود.
بخار یا اتم جیوه در صورت تحریک الکتریکی اشعه ماورا بنفش تولید می کند و این اشعه بعد از برخورد با فلورسنت که به صورت یک لایه پودر روی لامپ قرار دارد به نور مرئی تبدیل می شود.

در این فرآیند تولید نور دو خطر مهم وجود دارد:
اول اینکه به هر علت از جمله کیفیت پایین لامپ، اندود نشدن کامل سطح لامپ با پودر فلورسنت یا هر دلیل دیگری اشعه ماورا بنفش از لامپ نشت کند که بسیار خطرناک است و بیماری های پوستی و چشمی را برای افراد به دنبال دارد.
توصیه می شود از این لامپها کمتر استفاده شود و در صورت استفاده فاصله فرد تا لامپ بیشتر از 30 سانتی متر باشد و هرگز برای مطالعه نباید از این لامپها استفاده کرد.

دوم اینکه جیوه یک فلز سنگین خطرناک است که نشت آن در محیط موجب بروز بیماریهای عصبی می شود، البته تا زمانی که این لامپها شکستگی نداشته باشند احتمال نشت بخار جیوه وجود ندارد. اما در صورت شکستن باید پروتکل جمع آوری و ایمنی به درستی توسط مردم رعایت شود که متاسفانه این پروتکل نیز در کشور ما آموزش داده نشده و عملیاتی نشده است. بخار جیوه توسط ریه که جذب بالایی هم دارد به سرعت جذب می شود و به خصوص برای مادران باردار و کودکان بسیار خطرناک است و موجب بروز بیماریهای عصبی می شود.

این لامپها هرگز نباید شکسته شوند و در صورتی که این اتفاق افتاد باید بلافاصله در و پنجره ها باز کرد تا غلظت بخار جیوه در محیط کم شود و بعد از مدتی بدون استفاده از جارو برقی با دستکش یابد ابتدا تکه های بزرگ و بعد تکه های کوچک آن را جمع آوری کرد و پودر فلورسنت آن هم که بیماری زاست باید با یک حوله خیس جمع آوری شود. استفاده از جاور برقی برای جمع کردن لامپهای فلورسنت شکسته به علت خروج هوا از قسمت عقب جاروبرقی موجب پراکندگی پودر فلورسنت در هوا می شود که تنفس آن خطرناک است.

بهترین جایگزین فعلی برای این لامپها، لامپهای LED است که هیچکدام از این خطرات و مشکلات را ندارند و بسیار کم مصرف تر از لامپهای فلورسنت. این لامپها بخار جیوه و ماده فلورسنت ندارند.