عوامل تاثیر گذار در برق گرفتگی
موارد زیر از جمله عوامل هایی هستند که در برق گرفتگی تاثیر دارد.
1- ولتاژ یا اختلاف پتانسیل
2- شدت جریان
3- نوع جریان (متناوب یا مستقیم)
4- مقاومت بدن و نقاط تماس با سیم برق
5- مسیر عبور جریان
6- زمان عبور جریان
7- فرکانس جریان
8- وجود جرقه به همراه برق گرفتگی

برای اطلاع بیشتر می توانید لینکای زیر را مطالعه فرمایید:
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]