دستکش هاي نيتريلي مقاوم شيميايي :

•دستکش نيتريلي صنعتي – آزمايشگاهي NU2215
•اين دستکش از ترکيب 100% اکرونيتريل بوتاداين با ضخامت 0/55 ميليمتر و طول 38 سانتي متر با مقاومت مکانيکي در مقابل سايش، سوراخ شدن (استاندارد EN388 ) و نيز مقاومت شيميايي بسيار خوب در مقابل پاک کننده ها، مشتقات نفت و حلال هاي صنعتي ( استانداردEN374-3) و نفوذ ناپذير در مقابل انواع عوامل بيولوژيک پاتوژن (استاندارد EN374-2) توليد شده است. اين دستکش ايده آل براي استفاده در کليه صنايع شيميايي، پالايشگاه هاي نفت، صنايع توليد مواد غذايي، صنايع رنگ و چاپ، صنايع خودروسازي، مراکز بهداشتي، امور بيمارستاني و آزمايشگاه هاي تشخيص طبي مي باشد.
•دستکش فوق در سايزهاي L ، M و XLموجود و آماده تحويل مي باشد.

•دستکش نيتريلي صنعتي – آزمايشگاهي NU1813
•اين دستکش از ترکيب 100% اکرونيتريل بوتاداين با ضخامت 0/45 ميليمتر و طول 33 سانتي متر و آستر Cotton Flock-Lined با مقاومت مکانيکي در مقابل سايش، سوراخ شدن (استاندارد EN388) و نيز مقاومت شيميايي بسيار خوب در مقابل پاک کننده ها، مشتقات نفت و حلال هاي صنعتي ( استاندارد EN374-3) و نفوذ ناپذير در مقابل انواع عوامل بيولوژيک پاتوژن (استاندارد EN374-2) توليد شده است. اين دستکش ايده آل براي استفاده در کليه صنايع شيميايي، پالايشگاه هاي نفت، صنايع توليد مواد غذايي، صنايع رنگ و چاپ ، صنايع خودروسازي، مراکز بهداشتي، امور بيمارستاني و آزمايشگاه هاي تشخيص طبي مي باشد.
•دستکش فوق در سايزهاي M،SوL موجود و آماده تحويل ميباشد.

دستکش هاي PVC ضد مواد آلي، حلال هاي صنعتي، رنگ هاي شيميايي و گياهي و سموم دفع آفات نباتي و کليه مواد شيميايي ضدعفوني کننده و آلودگي زدا با طول 40 سانت داراي آستر 100% الياف طبيعي با خاصيت ضد قارچ و باکتري مارک پوشا، ساخت ايران

•سیستم هاي تنفسي هوارسان دائم :
•تأمين مداوم هواي تنفسي مورد نياز شاغلين در شرايط مواجهه با آلودگي شديد هوا و يا غير عادي بودن تركيب طبيعي هوا توسط اين سيستم ها مقدور خواهد بود. اين تجهيزات براي اشتغال درمحيطي با غلظت زياد آلاينده هاي هوا و يا فضا هاي بسته با عدم امكان تهويه مناسب، قابل استفاده مي باشند. اين سيستم ها در دو مدل AC190 با ماسك تمام صورت TR82 و مدلACM952 مجهز به كلاه خود سبك از جنس ABS با لنز بزرگ و شنل مخصوص پوشاندن قسمت فوقاني بدن عرضه مي گردد.
•از سيستم هوارسان AC190 در عمليات ورود به فضاهاي بسته از جمله چاه، کانالهاي فاضلاب، مخازن حاوي مواد شيميايي و اماکني از اين قبيل و از سيستم هوارسان ACM952 در عمليات رنگپاشي و پودرپاشي در تونل هاي رنگ صنايع خودروسازي، ماشين سازيها و صنايع فلزي و يا براي ورود به محفظه هاي بسته با آلودگي هاي شديد شيميايي و باکتريايي استفاده مي شود.
•هواي موردنياز اين سيستم هاازكمپرسورهاي صنعتي به كمك تجهيزاتپالايشگر (Air filter units) و پس از پالايش وتعديل فشار هوا تامين ميگردد.
•در اين ارتباط سيستمهاي پالايشگر(Air filter unit) يك نفره و دونفره ايتاليائي آماده عرضه مي باشد.
•سيستمها ساخت SPASCIANI ايتاليا و داراي تائيديه استاندارد اتحاديه اروپاCE مي باشند.