دستورالعمل ایمنی دیگ بخار
Boiler Safteyدیگ های بخار, تجهیزاتی هستند که انرژی شیمیایی (گاز و گازوئیل و مازوت) را به انرژی گرمایی و سپس به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند. با سوزاندن مواد سوختنی انرژی, زیادی به شکل فشار و گرما در دیگ بخار ذخیره شده که از این انرژیبرای راه اندازی سایر تجهیزات و وسایل استفاده می شود. خطر انفجار و آتش سوزی شاغلین مرتبط با دیگ بخار را تهدید می کند. 1. افرادی که سروکارشان با دیگ بخار است اید از چگونگی عملکرد ان مطلع بوده و با خطرات کار خود آشنا باشند.
 2. ساختمانی که دیگ بخار در ان قرار دارد باید دارای فضا و استحکام کافی برای کار باشد.
 3. مقدار روشنایی محوطه دیگ بخار توسط منابع مصنوعی و طبیعی ( پنچره ها,نورگیر سقف) تامین شود.
 4. برای جلوگیری از مواجهه افراد با محصولات و آلاینده های احتراق مانند CO, So2, H2S و CO2 سیستم تهویه مناسب نصب شود.
 5. کف محل دارای پوشش مقاوم در براب ضربه, فشار و مواد خورنده و ضد لغزش باشد.
 6. اطاف دیگ بخار همیشه تمیز و پاکیزه باشد.
 7. مواد قابل اشتعال و احتراق از اطراف دیگ بخار جمع آوری شود (مانند کپسول گاز, سیلندر اکسیژن و ...)
 8. سیستم برقی توسط کارشناس طراحی و نصب شده و سیم های برق داخل داکت های عایق قرار گیرد.
 9. سیستم اتصال به زمین (ارت) مناسب نصب شود.
 10. تعمیر, نگهداری, تست, بازرسی و راه اندازی دیگ بخار طبق توصیه ی سازنده انجام شود.
 11. تمام قسمت های, گردنده و چرخنده دیگ بخار دارای حفاظ باشند.
 12. قسمت های برق دار, داغ و خطرناک دیگ بخار دارای علایم هشدار دهنده باشد.
 13. افراد تعمیرکار و اپراتور دستگاه دارای وسایل حفاظت فردی مناسب مانند دستکش, کلاه ایمنی حفاظ صورت, عینک ایمنی, گوشی و لباس کار راحت باشند.
 14. سیستم های شناسایی, کشف و اعلان حریق در ساختمان دیگ بخار نصب شود.
 15. کپسول های آتش نشانی مناسب و به تعداد کافی تهیه و نصب شود.
 16. تعمیر و بازرسی دیگ بخار در فواصل زمانی مشخص و طبق مجوز انجام شود.
 17. تمام فشارسنج, گیج ها, مانومترها و نشانگرهای دما, فشار و آب سالم و کالیبره باشند.:پیام HSE: عوامل خطرساز را از محیط کار خود بردارید.