ایمنی دیگ بخار و جانمایی بویلر در موتورخانه
تهیه و تنظیم : محمد عزیزآبادی حامدی

ماده 19 آیین نامه حفاظتی مولد های بخار وبویلر های آب گرم به صراحت اعلام نماید که :
 • مرکز تولید بخار با فشار قوی و متوسط لازم است در محل جداگانه ای با فاصله سه متر از بناهای دیگر و با مصالح غير قابل اشتعال ساخته شده باشد.
 • محل مذکور و نحوه نصب مولد بخار باید قبلا به تایید مقام صلاحيت دار رسیده باشد.
 • در داخل موتورخانه ارتفاع و قطر دود کش در راندمان بویلر تاثیر مستقیم دارد باید مسیر دودکش مستقیم در نظر گرفته شود.
 • فاصله استقرار بویلر در داخل موتور خانه از دیوار و سایر تجهیزات حداقل یک متر در نظر گرفته شود
 • در قسمت عقب بویلر باید فضای کافی برای رفت و آمد و باز و بسته شدن درب های بویلرو هم چنین برای تعویض لوله و تعمیرات احتمالی وجود داشته باشد.
 • قسمت جلوی بویلر باید رو به درب ورودی موتور خانه و کاملا باز باشد.
 • ارتفاع موتور خانه باید متناسب با ابعاد بویلر مورد نیاز بوده و به تجهیزات تهویه و تامین هوای تازه مورد نیاز مشعل مجهز باشد
 • اندازه درب موتور خانه از نظر ارتفاع و طول آن جهت حمل و انتقال بویلر مناسب باشد.
 • حدالمقدور از گذاشتن پله جلوی درب موتورخانه خوداری کرده و کف موتورخانه با کف بیرون هم سطح باشد.
 • محل استقرار بویلر و سایر تجهیزات دارای فونداسیون به ارتفاع ده الى پانزده سانتی متر از کف موتور خانه باشد.
 • حتما در کف موتورخانه کانال های فاضلاب مناسب و قابل دسترسی در تمام نقاط وجود داشته باشد.
 • در صورت داشتن پروژه طرح و توسعه در آینده فضا و امکانات مورد نیاز در طراحی اولیه در نظرگرفته شود و چون طرح می خواهد در آینده اجرا شود تجهیز آن را به زمان بعد موکول ننمایید.
 • قبل از کامل نمودن ساخت و تجهیز موتورخانه باید سازنده بویلر ابعاد دقیق و وزن کامل شده بویلر وهمچنین موقعیت و ابعاد دودکش را در اختیار شما قرار بدهد.